griebinimas

griebinimas
griebinimas sm. plėšimas.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • pagriebinimas — sm. plėšimas, išplėšimas: Aš jūsų lobį ir skarbus pagriebinimui paduosiu CII263. griebinimas; pagriebinimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”